About Us


در دنیای امروزی استفاده از نرم افزارهای تخصصی به امری طبیعی و رایج تبدیل شده و این عدم استفاده از آنها می باشد که جای سوال دارد چرا که مزایای استفاده از آنها بر همگان روشن است،اما در دنیای پرهیاهوی نرم افزاری و تبلیغات آنها به راستی از کدام یک از آنها باید استفاده کرد؟بعد از انتخاب نوبت به کار کردن با آن می باشد،اینجاست که مسئله آموزش قد علم می کند و اهمیت خود را به رخ می کشاند.اگر بخواهیم از معایب آموزش نادرست و یا مزایای آموزش صحیح صحبت کنیم باید ساعتهای بسیار زیادی برای این مقوله صرف کنیم.اما آنچه که پیش آمده این است که گروه فنی و مهندسی cadme  تشکیل یافته از کارشناسان و متخصصان خبره که سالهای زیادی در دنیای صنعت فعال بوده و پروژه های صنعتی درون و برون مرزی بسیاری را انجام داده اند برآن شده که تجربیات خود را به متقاضیان عرضه بدارند.این گروه پس از سالها تحقیق و فعالیت به این نتیجه رسیدند که با توجه به شرایط فعلی صنعت کشور و آینده ای که سیاستمداران این عرصه برای آن متصور هستند،بهترین و کاملترین نرم افزار در شاخه فنی و مهندسی را برای انجام فعالیتهای نرم افزاری انتخاب نمایند.نرم افزاری را انتخاب کنند که بتواند بیشترین کارایی را داشته باشد از آن بیشترین استفاده را کرد و  در عین حال دارای توانمندیهای بالایی هم باشد،برای آموزش نیاز به هزینه های بالایی نداشته باشد،برای ادامه مسیر نیاز به آموزش مجدد نباشد،همگام با صنعت روز دنیا پیش برود و چه بهتر که بزرگان صنعت سایر کشورها از آن استفاده نمایند،بر همین اساس این گروه نرم افزار CATIA  را انتخاب نموده است که علاوه بر مزایای یاد شده صدها مزایای دیگر هم دارد.